Τηλεφωνικός κατάλογος

 

Τηλεφωνικός Κατάλογος Προσωπικού Τμήματος Λογιστικής   & Χρηματοοικονομικής
1 Δρ. Σαντουρίδης   Ηλίας  Καθηγητής

2410684238

 2410684285

2 Παναγιώτου Κ. Παναγιώτης
Αναπληρωτής   Καθηγητής 2410 684 239
3 Δρ. Λαζαρίδης Θεμιστοκλής Επίκουρος Καθηγητής 2410 684 323
4 Δρ. Νικολόπουλος Σωτήριος Καθηγητής   Εφαρμογών 2410 684 249
5 Δαμασιώτης Βύρων Καθηγητής   Εφαρμογών 2410 684 249
6 Τσιφόρα Ευδοκία Καθηγήτρια   Εφαρμογών 2410 684 463
7 Τσούτσα Παρασκευή Καθηγήτρια   Εφαρμογών 2410 684 299
8 Χαλός Δ. Απόστολος Καθηγητής   Εφαρμογών 2410 684 438
9 Κουλουκτσής Ιωάννης ΕΤEΠ 2410 684 379
10 Γρηγορίου Αγλαϊα Προϊσταμένη   Γραμματείας 2410 684 397
11 Δρ. Παπαγεωργίου Γεώργιος Διδάσκων 2410 684 244
12 Δρ. Παυλής Νικόλαος Διδάσκων 2410 684 236
13 Δρ. Παντελίδης Νικόλαος

Διδάσκων

2410 684 236
14 Μπαρμπαρούσης Παντελής   

Διδάσκων

2410 684 244

 

 

   

 

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved