Προσωπικό του Τμήματος

Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Δρ. Σαντουρίδης Ηλίας Καθηγητής
Dr. Santouridis Ilias Professor
Δρ. Παναγιώτου Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής
Dr. Panagiotou Panagiotis Associate Professor
Δρ. Θεμιστοκλής Λαζαρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Δρ. Νικολόπουλος Σωτήρης Επίκουρος Καθηγητής
Δρ. Τσιφόρα Ευδοκία Καθηγητής Εφαρμογών
Υπ. Δρ Δαμασιώτης Βύρων Καθηγητής Εφαρμογών
Υπ. Δρ Τσούτσα Παρασκευή Καθηγητής Εφαρμογών
Χαλός Δ. Απόστολος Καθηγητής Εφαρμογών
Υπ. Δρ Κουλουκτσής Ιωάννης ΕΤΕΠ
Δρ. Παπαγεωργίου Γεώργιος Διδάσκων
. Διδάσκων
Δρ. Παντελίδης Νικόλαος Διδάσκων

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved