Προσωπικό του Τμήματος

Διοικητικό Προσωπικό
ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΒΑ Χωρίς βαθμίδα / Διοικητικό προσωπικό

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved