ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Οι φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία στις αρχές Απριλίου, καλούνται όπως καταθέσουν αυτές μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της εξετάσεως, στη κ. ΒΛΑΧΑΒΑ ΜΑΡΙΑ, γραμματέα του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved