ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση των δηλώσεων μαθημάτων μέχρι τις 5 Μαΐου 2017,

μαζί με τη λήξη των δηλώσεων συγγραμμάτων στον «ΕΥΔΟΞΟ».

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved