"Λογιστική Κόστους Ι" Έχει δημιουργηθεί στο e- class το μάθημα

"Ανακοινώνεται προς τους φοιτητές του τμήματος που παρακολουθούν το μάθημα Λογιστική Κόστους Ι, πως έχει δημιουργηθεί στο e- class το μάθημα. Επίσης, οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα ώστε να μπορούν να λαμβάνουν με e-mail, τις ανακοινώσεις τις διδάσκουσας.

Λάρισα 9-6-2017

Η Διδάσκουσα

Ευδοκία Τσιφόρα"

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved