Ανακοίνωση για την τοποθέτηση φοιτητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης για την περίοδο 4/2017 - 9/2017

Για την τοποθέτηση φοιτητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης στο eclass, στα έγγραφα του μαθήματος Πρακτική άσκηση του τμήματος Λογιστικής & Χρημ/κης.

 

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved