ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε για το 1ο Εξάμηνο (κάνοντας κλικ στην εβδομάδα), την 1η έκδοση του ωρολογίου προγράμματος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 εδώ.

 

Δείτε για το 3ο Εξάμηνο (κάνοντας κλικ στην εβδομάδα), την 1η έκδοση του ωρολογίου προγράμματος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 εδώ.

 

Δείτε για το 5ο Εξάμηνο (κάνοντας κλικ στην εβδομάδα), την 1η έκδοση του ωρολογίου προγράμματος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 εδώ.

 

Δείτε για το 7ο Εξάμηνο (κάνοντας κλικ στην εβδομάδα), την 1η έκδοση του ωρολογίου προγράμματος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 εδώ.

 

 

Παρατηρήσεις:

Στο Νέα-Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του τμήματος, έχουν αναρτηθεί νέες διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα.

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved